Praktika ez Laboralak (PEL) eta Formakuntza Lan Zentroetan (FLZ).


Praktika ez laboralak,  Profesionaltasun Ziurtagiarietako (PEL) zein Formakuntza Zikloen (FLZ) ikasleek egindako formakuntza izaera duten aktibitateak dira. Haien helburua ikasleek formakuntzan jasotako jakintzen aplikazioa eta biribiltzea baimentzea da. Haien enpleagarritasuna errazten duten aktibitate profesionalen jardueren eskuratzearen bitartez.

Praktika hauek ez ordainduak dira eta ez dute enpresarekin kontratuzko loturarik. Istripu arriskuak eta ardura zibilak Euskadiko Administrazio Orokorrak kargu egindako seguru baten babesean daude.
Praktiken kudeaketarekin lotuta dauden aktibitate guztiak, Juritecniak soilik egingo ditu.

Juritecniarekin harremanetan jarri