ALHAO – Arabako Batzar Nagusiak eta Arabako Lurralde Historikoaren Foru Administrazioa – Gizarte Zerbitzuen Saila


82/2017 Foru Agindua, maiatzaren 9koa. Homen bidez Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen zerbitzura karrerako funtzionario lanpostuak betetzeko hautapen prozesuetan bete behar diren oinarri orokorrak onartzea. Buletinera sartu