2017ko enplegu publikoaren eskaintza egiteko erabakia


131/2017 EBAZPENA, abenduaren 5ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena; honen bitartez, xedatzen da argitara dadila Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren organismo autonomoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren 2017ko enplegu publikoaren eskaintza egiteko erabakia, Gobernu Kontseiluak hartua, eta, halaber, 2017-2020 Enplegurako Plan Estrategikoan sartzen da Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agenteen kategorian sartzeko eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langile finko izateko plaza-kopurua. ERABAKIAREN I. ERANSKINA Administrazio orokorra eta organismo autonomoak. Txanda irekia: Administrari laguntzaileen kidegoa: 40. Mendekoen kidegoa: 70. Barne-sustapena: Administrari laguntzaileen kidegoa: 40. ERABAKIAREN II. ERANSKINA Hezkuntza-dministrazioa,plaza kopurua. Maisu-maistren kidegoa:55. ERABAKIAREN III. ERANSKINA Ertzaintza, plaza-kopurua. Oinarrizko eskalako agenteen kategoria: 300. ERABAKIAREN IV. ERANSKINA Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua, plaza-kopurua. Estatutupeko langile kontratudun finkoak. Txanda librea: 3.016. Barne-sustapena: 319. https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1706202a.pdf