Bilboko Udala Mendekoa

Oposizio honi buruzko informazio gehiago nahi duzu?

New Field

New Field

Oposizio honi buruzko informazio gehiago nahi duzu?

Bizkaian esperientzia gehien duen ikastetxea gara

Gaindituen maila handia

Online prestakuntza edo presentziala, zuk aukeratzen duzu

Bilboko erdigunean

Microsoft Office 365 + Teams, lankidetzako hezkuntza-ingurunea

1. gaia: 1978ko Espainiako Konstituzioa. Printzipio orokorrak. Oinarrizko eskubideak eta betebeharrak.
2. gaia: Euskal Herriaren Autonomia Estatutua. Euskadiren eskumenak: esklusiboak, lege garapenekoak eta betearaztekoak eta betearaztekoak.
3. gaia: udalerria. Biztanle askoko udalerrien udal-antolaketa (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen X. titulua).
4. gaia: Bilboko Udalaren antolaketa. Erregelamendu organikoak. (Gai-zerrendatik kentzea)
5. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. (Gai-zerrendatik kentzea)
6. gaia: 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa. Funtzionarioen eskubideak eta betebeharrak. Ordainsariak. Diziplina-araubidea.
7. gaia: 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, euskararen erabilera normalizatzeari buruzkoa.
8. gaia: Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea. Bilboko Udalaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Udal Plana.

9. gaia: Bilboren historia. (Gai-zerrendatik kentzea)
10. gaia: laneko arriskuen prebentzioa.
11. gaia: herritarrekiko komunikazioa eta arreta.
12. gaia: zaintza, kontrola eta laguntza-lanak.
13. gaia: bulegoa: posta jasotzea eta banatzea.
14. gaia: biltegiratzea, izakinen kontrola eta materialen mugimendua. (Gai-zerrendatik kentzea)
15. gaia: ekipoak eta instalazioak mantentzea eta konpontzea. (Gai-zerrendatik kentzea)

Deialdiko lanpostuak: 82 lanpostu, guztiek ere derrigorrezko HE2 dutenak.
Deialdiaren betekizunak.
Azterketa-eskubideak (6,00 euro), eskabideak (telematikoki edo paperean aurkezteko aukera) eta epaimahaia (lehendakaria, idazkaria eta 3 mahaikide)
Hautaketa-prozedura: lehiaketa-oposizio bidezko sarbide libreko sistemaren bidez. Oposizioa 3 ariketaz eta merezimenduak baloratzeko lehiaketaz osatuta dago.

Kontsultatu hemen deialdiaren xehetasun guztiak.

IRAUPENA

2022ko apirilaren 26a

AZALPENA

TRINKOA, saio bakoitzeko 3 orduko 6 saio.

EDUKIA: Gai zerrenda 2. zatia

IZENA EMATEKO KUOTA

50,00 € (Microsoft Teams barne, prestakuntzarako on line hezkuntza-ingurunea). DOAN Juritecniako oposizioetako ikasleentzat.

PREZIOA

IKASLEAK: 144,00 € 6 saioko

IKASLE EZ DIRENAK: 194 € (144 € + 50 €)

ORDAINTZEKO MODUA

Ordainketa bakarra.

IRAUPENA

2022ko apirilaren 26a

AZALPENA

TRINKOA, saio bakoitzeko 3 orduko 6 saio.

EDUKIA: Gai zerrenda 2. zatia

IZENA EMATEKO KUOTA

50,00 € (Microsoft Teams barne, prestakuntzarako on line hezkuntza-ingurunea). DOAN Juritecniako oposizioetako ikasleentzat.

PREZIOA

IKASLEAK: 144,00 € 6 saioko

IKASLE EZ DIRENAK: 194 € (144 € + 50 €)

ORDAINTZEKO MODUA

Ordainketa bakarra.

Talde erabilgarriak

Hautatu taldea eta modalitatea zure prestakuntzarako