LAN ETA JUSTICIA SAILA


AGINDUA, 2018ko uztailaren 27koa, Lan eta Justiziako sailburuarena, zeinaren bidez argitaratzen baita barne-igoerako txandaz Justizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Izapidetzeko Kidegoan sartzeko hautaprobak gainditu dituztenei Euskal Autonomia Erkidegoan eskaintzen zaizkien plazen zerrenda. Hautaproba horietarako deialdiak irailaren 25eko JUS/931/2017 Aginduaren bidez egin ziren.

Informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/08/1804171e.pdf

  AGINDUA, 2018ko uztailaren 31koa, Lan eta Justiziako sailburuarena, zeinaren bidez argitaratzen baita barne-igoerako txandaz Justizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoan sartzeko hautaprobak gainditu dituztenei Euskal Autonomia Erkidegoan eskaintzen zaizkien plazen zerrenda. Hautaproba horietarako deialdiak irailaren 19ko JUS/930/2017 Aginduaren bidez egin ziren. Informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/08/1804171e.pdf