Lan Eskaintza – Baliabide eta sistema informatikoen analista Derio


– Lanpostuaren herrialdea: Derio
– Lanpostua: Baliabide eta sistema informatikoen analista Analista Junior en recursos y sistemas informáticos
– Postuaren deskribapena: Ekipoetan instalazioak ( PC-ak,  zerbitzariak, mugikorrak, inprimagailuak), programen instalazio eta konfigurazioak, sarearen mantentze-lanak, mugikorren etra inprimagailuen mantentze-lanak, eta langileen materialen kudeaketa.
– Ezibesteko baldintzak: Sistema informatikoen Administrazioan Goi mailako Zikloa edo parekoa. Sistema eragileen instalazio, konfigurazio eta administrazioa (Linux eta Windows). Ethernet sareen eta birtualizazio inguruen administrazioa.
– Kontratuaren iraupena: Urte 1
– Lanaldi mota: Osoa
– Lanean hastea: Berehalakoa
Bidali currículuma formacion@juritecnia.com emailera “Analista Derio” esaten.

Lan eskaintza: Administrari laguntzailea aholkularitza enpresa batean Bilbon


– Postuko udala: Bilbo – Postuaren izena: Administrari laguntzailea aholkularitza enpresa batean – Postuko deskribapena: Gertakarietako eta zor-segimendua kontabilitate lana, artxibo lana, arreta telefonikoa. – Balioesteko baldintzak:zereginen kontrola eta segimendua egiteko ahalmena. Excel-en eta Word-en ezaguera. Conta Foke programaren ezaguera – Ezinbesteko baldintzak: Oso pertsona antolatua izan eta bezeroekiko tratuan esperientzia gertakarien aurre egiteko. Aurrea hartzeko gaitasuna. – Kontratuaren iraupena: Urte batekoa – Jaurnaldia: astelehenetik ostiralera 08:30-eta tik 14:30etara Bidali currículuma formacion@juritecnia.com emailera “Administrari laguntzailea Bilbon” esaten

Oferta de empleo: Recurso preventivo en parque eólico


Postuaren herrialdea: Estatu eta Nazioarte maila
Postuaren izena: parke eolikoetan prebentziozko baliabideak
Postuaren deskribapena: Obretako prebentziozko baliabideen funtzio propioak
Nahitaez bete beharreko baldintzak: karrera teknikoa – Lan arriskuen prebentzioan goi mailako teknikaria
Baloratu daitezkeen baldintzak: Hizkuntzak – ingelesa edo frantsesa–.
Bidali currículuma formacion@juritecnia.com emailera “parke eolikoetan prebentziozko baliabideak” esaten

Lan eskaintza: Kontabilitate-administrari laguntzailea Mungian


-Postuaren herrialdea: Mungia
-Postuaren izena: Kontabilitate-administrari laguntzailea
-Postuaren deskribapena: Diamacon programan kontabilitate idazpenak sartzea – Fakturak egitea – Gastuen eta hornitzaileen fakturen kontrola – Hornitzaileei eskaerak egitea – Eskaeren jarraipena egitea- Fakturen erreklamazioak-
-Nahitaezko betekizunak: Kontabilitate-formakuntza
-Kontratu mota: 6 hilabete, kontratu mugagabea izateko aukerarekin.
-Lanaldi mota: lanaldi erdia (lanaldi osora pasatzeko aukerarekin)
-Hasierako ordutegia: 09:00etatik  13:00etara
-Hastea: Berehalakoa
Enpresak premia du.
Bidali CV formacion@juritecnia.com emailara, esaten “Kontabilitate-administrari laguntzailea Mungian”

Enpleguaren Nazioarteko I. Biltzarra: erronkak, aldaketa handia egiteko


Azaroaren 5etik 7ra, Europa Biltzar Jauregian, Vitoria-Gasteizen, “Enpleguaren Nazioarteko I. Biltzarra: erronkak, aldaketa handia egiteko” izango da. Jardunaldi horietan, “munduko aldaketak eta horiek enpleguan duten eragina” aztertuko ditugu, “Enpleguaren eta inklusioaren politika publikoen etorkizuna” eta “Enplegua sortzen duten eragileen eginkizuna”. Vitoria-Gasteizek, Euskadiko hiriburuak, agertoki bikaina eskaintzen du lan-egun horietarako, eta hiri-, kultura- eta gizarte-arloan duen erakargarritasuna erakusteko. Jardunaldietan, ohiko lan-okupazioei buruz eztabaidatuko da, lan-mota berriak eratzeko beharrari eta proiektuetan oinarritutako lan-ideia berriei buruz; soldatapeko enplegu tradizionalei eta langile independenteen gorakadari buruz, lanaren mesedegarri den digitalizazioaz, enpresetatik harago; enpresako dedikazioaz eta parte-hartzeaz; tokiko eskaintzaz eta eskaintza globalaz; plataformei buruz; sormenari eta ekimenari buruz; lan-antolamendu malguez.Gainera, inguruneko enpresa handiak bisitatuko ditugu. MÁS INFORMACIÓN

LAN ESKAINTZA


GIZA BALIABIDE TEKNIKARIA:
– 30 BAINO GAZTEAGOA.
– 30 URTE BAINO ZAHARRAGOA BADA, GEHIENEZ 5 URTE PASA IZAN BEHAR DIRA IKASKETAK BUKAERATIK.
– IKASKETA HORIEKIN LOTUTAKO PRAKTIKEETARAKO KONTRATU EZ IZATEA.
– LAUDION EDO INGURALDEA BIZI IZATEA.
FUNTZIOAK:
– CV BILKETA ETA IRAGAZTEA
– ENPLEGU-ATARIETAN, LAN-ESKAINTZAK ARGITALPENA
– HAUTAGAIEKIN ELKARRIZKETAK
– ELKARRIZKETA EGINDAKO HAUTAGAIEN TXOSTENAK LANTZEA.
– ERREFERENTZIEN ESKAERA.
– LANGILE ETA BEZEROEKIN ARRETA TELEFONIKOA
– DOKUMENTAZIO-ARTXIBOA.
– LAN ADMINISTRATIBOAK OROKORREAN.
HASIERAKO 6 HILABETEKO KONTRATUA BERRIZTATZEKO AUKERAREKIN.
Bidali mesedez zuen CV: formacion@juritecnia.com

Oferta de Empleo: Comercial/Vendedor de seguros y productos financieros


PUESTO: Comercial/Vendedor de seguros y productos financieros
LUGAR: BILBAO
PUESTO DE TRABAJO: Desarrollar la actividad comercial en Bilbao y demarcación. Asesoramiento, Venta y comercialización de los productos financieros y seguros de la empresa.
REQUISITOS:
– Estudios mínimos: bachiller o formación profesional
– Estudios preferidos: ciclos formativos de marketing, comercio, administración y finanzas, relaciones laborales, etc.
– Valorable positivamente: si no cumple los requisitos citados anteriormente, experiencia comercial.
– Perfil candidato/a: persona con iniciativa, capacidad de negociación, facilidad de palabra y orientación al logro.
SE OFRECE:
– Contrato laboral indefinido
– Sueldo fijo más incentivos mensuales y trimestrales
– Formación a cargo de la empresa
– Plan de carrera profesional
– Herramientas digitales
Interesados/as enviar CV a: formacion@juritecnia.com

Lan eskaintza – Administratiboa Bilbon


Eskaintzaren xehetasunak:
– Postu administratiboa Bilbon
– B1.2 edo B2-etako ingelesa maila
– Formakuntza: Profil administratiboetako gradu ertaina
– Antzeko postuko esperientzia
– Adin maximoa: 35 urte
Eskaintzen da:
6 hilabeteko aldi baterako kontratua, luzatzeko aukerarekin.
Arratsaldeko ordutegia: 14:30etatik  21:30etara.
Martxoan zehar hasteko.
Idatzi bezala interesatzen zaizu: formacion@juritecnia.com

LAN ESKAINTZA – Administratiboko laguntzailea BILBON.


LAN ESKAINTZA Postua: Administratiboko laguntzailea BILBON. Kopuru: 6 postu ordutegia: 14:30-21:30etara Kontratu: 2 urtekoa Postuaren ezaugarriak: fakturazio prozesuak, gartakarien kontrola, kobraketak kudeatzea, altak eta bajak Segurantza Sozialean eta abar. Baldintzak: Administratibo laguntzaile FP II edo Zuzendaritzarako laguntzailea. Beharrezkoa B2 maila Ingelesez. Informatika erabilera kontuan hartuko da.

Lan Poltsa – Administrari laguntzailea Lemoizko Udalan


Eginkizunak
Hona hemen deialdi honetako lanpostuaren eginkizunak:
1. Administrazio arlo eta lan guztietan laguntzaile atazak egitea:
— Telefono arreta.
— Agenda (deiak iragazi, hitzorduak adostu, bilera egunak adostu eta abar.).
— Era guztietako dokumentuak mekanografiatu.
— Makina errazak erabili: fotokopiagailua, kalkulagailuak, telefaxak eta administrazio lanak egiteko behar diren guztiak.
— Gutuneria bideratu, espedienteak antolatu, dokumentuak artxibatu, dokumentuak eta espedienteak katalogatu eta abar.
— Jendeari arreta egitea eguneroko eta tramiteko gaietan; ahal dela, herritarrak planteatutako arazoak konpontzen saiatzea; espedienteen egoera eta horren inguruko gainerako inguruabarrak zertan diren jakinaraztea; legez isilpean gorde behar diren espedienteak isilpean gordetzea; eta behar bezalako errespetua erakustea kasu bakoitzeko intimitaterako eskubideari.
2. Informatikako ekipamenduak maneiatu eta hainbat programa erabiltzea (erregistroa, errolda, zerga kudeaketa, datu basea, testu prozesagailua, interneterako sarbidea, posta elektronikoa eta gaur egun diren zein etor litezkeen guztiak, betiere administrazio jarduera betetzeko beharrezkoak badira).
3. Udalaren web orria eguneratzea.
4. Katastroa maneiatzea: landa lurrekoa eta hiri lurrekoa.
5. Zerga ordainagiriak, prezio publikoak, udal tasak eta udal mailako beste edozein ordainarazpenak kontrolatzea. Ordainketak eta eskudiruzko kobrantzak egin ahal izango ditu.
6. Laguntza lanak kultur, kirol eta jai gaietan. Kultur Etxearen/Liburutegiaren funtzionamendua
7. Udal administrazioaren jardueratik eta bertako administrazio prozeduratik datozen eginkizunak eta zerbitzuaren helburuak betetzeko agintzen zaizkion guztiak.
8. Udal zerbitzu sortu berriek eskatzen dituzten eginkizunak edo udal eskumen handituek dakartzatenak, betiere bere kategoriakoak badira
Izangaien baldintzak
Onartua izateko, eta, hala badagokio, oposizio lehiaketan parte hartu ahal izateko, ondoko baldintza hauek bete beharko dira:
a) Europar Batasuneko estaturen bateko herritartasuna izatea; edo, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko itunen arabera, langileen joan etorri askea aplikatzekoa zaion estaturen bateko herritartasuna izatea. Halaber, Europar Batasuneko estatuetako herritartasuna dutenen ezkontideek parte hartu ahal izango dute, betiere zuzenbidearen arabera banatuta ez badaude; herritartasuna duenaren ondorengoek eta haren ezkontidearen ondorengoek ere —betiere zuzenbidearen arabera banatuta ez badaude —, baldin eta 21 urtetik beherakoak badira edo adin horretatik gorakoak izanda ere gurasoen kontura bizi badira, parte hartu ahal izango dute.
b) Hamasei (16) urte beteta izatea, eta nahitaezko erretirorako adina ez gainditzea.
c) Eginkizun publikoak betetzeko gaitasuna kenduta ez izatea, ez eta edozein herri administraziotako zentro edo erakunderen zerbitzutik diziplina-espediente bidez bereizi ta ez egotea ere. Atzerritarra izatekotan, bere estatuan ez du funtzio publikora sartzea galarazten dion diziplina zehapen edo zigor penalik izango.
c) Lanpostuari dagozkion eginkizunak normaltasunez betetzea galarazten duen gaixotasun edo akats fisiko edo psikikorik ez izatea.
e) Eskola Graduatua, Lehen Mailako Lanbide Heziketa edo baliokidea den titulu baten jabe izatea; edo, bestela, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunerako horietako bat lortzeko moduan egotea.
f) Inolako ezgaitasun edo bateraezintasuneko lege auzitan sarturik ez egotea, betiere Herri Administrazioetan diharduten Langileen Bateraezintasunari buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legearen arabera. Hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango kargu publikoren bat dutenek edo jarduera pribaturen bat egiten dutenek aukeratzeko eskubideaz baliatzeko, hala ezartzen baitu aipatutako lege horrek.
g) Hautespen-prozesuan, 2. Hizkuntz Eskakizuna edo baliokidea duela egiaztatzea. Deialdi honetako 3. oinarrian zehaztutako baldintza guztiak eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean eduki beharrekoak dira, eta horien jabe izan beharko da lan poltsa behin betiko osatu arte, betiere oinarri honetako f) puntuan ezarritakoaren kaltetan izan gabe.
 

Ayudas a la contratación en prácticas de jóvenes desempleados en empresas vascas. Lehen Aukera.


La presente convocatoria de ayudas, aprobada por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se dirige a la contratación de personas jóvenes con titulación o cualificación, en situación de desempleo y con escasa experiencia laboral previa o sin experiencia previa en empleos relacionados con su titulación, mediante un contrato indefinido o contrato en prácticas como medida para potenciar su empleabilidad y consolidar su inserción laboral. 

NORMATIVA:       

Resolución de 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2017, destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera.

ENTRADA EN VIGOR:    29 de julio de 2017.

Lan-eskaintza – Bilboko zerbitzu enpresa garrantzitsuak 55 administrari laguntzaile gehitzea nahi du


Postu deskribapena: -Fakturazio-prozesua egin -Gertakari kudeaketa -Kobratze tramitatu -Altak eta bajak hartzeko prozesuaren kudeatu etab.   Ezinbesteko baldintzak: – FPII Administrazioan edo Zuzendaritzarekiko laguntzaile edo Marketing edo Publizitateari buruzko FPII – B2 ingeleseko maila minimoa   Balioetsiko da erreminta informatikoetako erabilera,dokumentazioa kudeatzeko gai izatea, antolatzeko ahalmena , komunikatzeko eta lan-taldean lan egiteko gaitasuna. Interesatuek PDF formatuko curriculum-a hurrengo helbide elektronikora bidali behar izango dute: formacion@juritecnia.com