LAN ETA JUSTIZIA SAILA


LAN ETA JUSTIZIA SAILA Ebazpena 2017ko abenduaren 20koa, Juztizia Adminstrazioko zuzendariarena, zeinaran bidez irekitzen eta eguneratzen baitira Juztizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Kudeaketako, Prozesu eta Administrazio Izapidetzako eta Laguntza Judizialeko kedegoen lan-poltsetan sartuta dauden guztien datuak Informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/01/1800104e.pdf

2017ko enplegu publikoaren eskaintza egiteko erabakia


131/2017 EBAZPENA, abenduaren 5ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena; honen bitartez, xedatzen da argitara dadila Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren organismo autonomoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren 2017ko enplegu publikoaren eskaintza egiteko erabakia, Gobernu Kontseiluak hartua, eta, halaber, 2017-2020 Enplegurako Plan Estrategikoan sartzen da Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agenteen kategorian sartzeko eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langile finko izateko plaza-kopurua. ERABAKIAREN I. ERANSKINA Administrazio orokorra eta organismo autonomoak. Txanda irekia: Administrari laguntzaileen kidegoa: 40. Mendekoen kidegoa: 70. Barne-sustapena: Administrari laguntzaileen kidegoa: 40. ERABAKIAREN II. ERANSKINA Hezkuntza-dministrazioa,plaza kopurua. Maisu-maistren kidegoa:55. ERABAKIAREN III. ERANSKINA Ertzaintza, plaza-kopurua. Oinarrizko eskalako agenteen kategoria: 300. ERABAKIAREN IV. ERANSKINA Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua, plaza-kopurua. Estatutupeko langile kontratudun finkoak. Txanda librea: 3.016. Barne-sustapena: 319. https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1706202a.pdf

La Diputación oferta 175 plazas de empleo público, la mayoría para administrativos


La Diputación oferta 175 plazas de empleo público, la mayoría para administrativos Estos puestos se suman a los 27 lanzados el pasado mes de julio y con ellos la Diputación apuesta por «reforzar» su estructura y «estabilizar» la plantilla. El Consejo de Gobierno foral ha aprobado en su sesión de hoy la segunda fase de su Oferta Pública de Empleo (OPE) que contempla un total de 175 plazas, la mayoría de ellas (148) para personal administrativo. Con estos puestos, que se suman a los 27 lanzados el pasado mes de julio, la Diputación confirma su «apuesta por reforzar» su estructura y «estabilizar» la plantilla. Según ha explicado la portavoz foral, Elena Unzueta, 168 de las plazas se cubrirán «por turno libre», entre ellas las destinadas a personal administrativo –las primeras en diez años- , las 12 previstas para personal técnico de organización, las 4 de personal técnico medio de gestión, las 3 para ingeniería industrial y la reservada para inspección de finanzas. Asimismo, la oferta de empleo incluye siete puestos adicionales para su provisión mediante promoción interna restringida, derivadas del Plan de Recursos Humanos de la Diputación. En concreto, tres serán para capataces y otras cuatro para personal técnico medio de gestión. Las nuevas plazas están dirigidas a cubrir las vacantes existentes en sus correspondientes áreas.   Via El correo  

PUBLICADAS LAS CONVOCATORIAS DE JUSTICIA


PUBLICADAS LAS CONVOCATORIAS DE JUSTICIA. En el BOE. 30/11/2017 aparecen publicadas las convocatorias de Auxilio Judicial, Tramitación y Gestión Procesal. Para más información: Auxilio Judicial http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13944.pdf Tramitación Procesal http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13946.pdf Gestión Procesal http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13945.pdf

2016-2016-rako Lan-Eskainza Publikoario dagokionez informazioa.


2016-2016-rako Lan-Eskainza Publikoario dagokionez informazioa, Osakidetza-k informatzen du: 1. Osakidetza-ren borondatea da 2017ko Ekainaren 23ko mahai sektorialaren aurreakorido jasotzen duen moduan, 2018ko lehen seihilekoa barru hautatze-probak egitea. 2. Osakidetza prestatze-lanak burutzen ari da helburu horretara heltzeko. 3. Osakidetza-k inoiz esan du 2018ko bigarren seihilekorako hautatze-prosezua atzeratzeko aurreikuspena. Zentzu honetarekin lotuta dagoen edozein informazioa Osakidetza-rekin zerikusirik gabekoa da.

Andereño /maisuak deialdia argitaratuta


2017 ko otsailaren 23ren BOPV-ean argitaratu dute  2017ko otsailaren 21eko Heziketako  Sailburuaren ordena.Honen helburua da hautatze-prozedura Euskadiko autonomia erkidegoaren  Andereñoetako eta Maisuetako  Gorputzera  sartzeko argitaratzea.

Eskaerak eta dokumentazioa aurkezteko epea izango da 20 egun naturaleko BOPV-eko deialdi honen argitalratu zenetik.(2017ko otsailaren 24tik martxoaren 15era, biak barne).

 

Betetzeko eskaerak lotura honetan aurki ditzakezu