GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA


166/2018 EBAZPENA, abenduaren 18koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita honako hau baimentzen duen erabakia argitara ematea: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere Organismo Autonomoen 2018rako lan-eskaintza publikoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren bigarren lan-eskaintza publikoa onartzen dituen Erabakia, 2017-2020 Enplegurako Plan Estrategikoan sartzen dituena Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agenteen kategorian sartzeko eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langile finko izateko lanpostu-kopurua eta Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbide pribatuko erakunde publikoen deialdi publikoan jasoko den lanpostu-kopurua

Informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806342e.pdf

OSAKIDETZA – 773/2018 EBAZPENA


OSAKIDETZA 773/2018 EBAZPENA, urriaren 18koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariarena. Honen bidez, hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko proben deialdia egiten da eta 2016-17ko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagozkion kategorietako euskara ezagutza egiaztatzeko probetara deitutako pertsona izangaien behin betiko zerrenda argitaratzen da. INFORMAZIO GEHIAGO

Behin betiko data Izapide Prozesala: Maiatzaren 12a. Behin betiko zerrendak eta azterketa-egoitzak.


Apirilaren 30ean BOE-n argitaratu da 2016ko EPEri dagokion Izapide Prozesala eta Administratiboari buruzko azterketaren behin betiko data(Txanda Libre). Izapide-azterketa maiatzaren 12an izango da 9.30h-etan (Kanarietan 8.30h-etan). Onartu dira ere onartutako eta prozesutik kanpo utzitako izangaietako behin betiko zerrendak eta azterketa-egoitzak. Onartutako oposiziogileetako behin betiko zerrendak dago ESTEKA HONETAN. Probak egingo diren |guneen helbide zehatzak ere aurkitukko dituzu hemen. Epailearen Laguntzaren kasuan, jarraitzen dugu Laguntza-azterketarako maiatzaren 26aren behin-behineko datarekin. BOE-an argitaratzen denean gure webean iragarriko dugu informazio guztiarekin. JURITECNIA-tik gustatuko litzaiguke funtzionarioa izateko aukera ez galtzeko. Ikasi gurekin zure plaza lortzeko, apunta zaitez gure lantaldeetara hemen: APUNTA ZAITEZ – IZAPIDE PROZESALA ETA EPAILEAREN LAGUNTZA

Resolución de 26 de marzo de 2018 del Instituto Nacional de Administración Pública


Resolución de 26 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se aprueban las relaciones provisionales de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio para el proceso selectivo par ingreso o acceso en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, General Administrativo del Estado, Técnicos Auxiliares de Informática, Gestión de la Administración Civil del Estado y Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado
Más Información:

OSAKIDETZAREN OINARRIZKO ESPEZIFIKO PUBLIKOAK ARGITARATUTAK


OSAKIDETZAREN OINARRIZKO ESPEZIFIKO PUBLIKOAK ARGITARATU DITU. BOPV (15 FEBRERO 2018)
Informazio gehiago:

2017ko enplegu publikoaren eskaintza egiteko erabakia


131/2017 EBAZPENA, abenduaren 5ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena; honen bitartez, xedatzen da argitara dadila Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren organismo autonomoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren 2017ko enplegu publikoaren eskaintza egiteko erabakia, Gobernu Kontseiluak hartua, eta, halaber, 2017-2020 Enplegurako Plan Estrategikoan sartzen da Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agenteen kategorian sartzeko eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langile finko izateko plaza-kopurua. ERABAKIAREN I. ERANSKINA Administrazio orokorra eta organismo autonomoak. Txanda irekia: Administrari laguntzaileen kidegoa: 40. Mendekoen kidegoa: 70. Barne-sustapena: Administrari laguntzaileen kidegoa: 40. ERABAKIAREN II. ERANSKINA Hezkuntza-dministrazioa,plaza kopurua. Maisu-maistren kidegoa:55. ERABAKIAREN III. ERANSKINA Ertzaintza, plaza-kopurua. Oinarrizko eskalako agenteen kategoria: 300. ERABAKIAREN IV. ERANSKINA Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua, plaza-kopurua. Estatutupeko langile kontratudun finkoak. Txanda librea: 3.016. Barne-sustapena: 319. https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1706202a.pdf

La Diputación oferta 175 plazas de empleo público, la mayoría para administrativos


La Diputación oferta 175 plazas de empleo público, la mayoría para administrativos Estos puestos se suman a los 27 lanzados el pasado mes de julio y con ellos la Diputación apuesta por «reforzar» su estructura y «estabilizar» la plantilla. El Consejo de Gobierno foral ha aprobado en su sesión de hoy la segunda fase de su Oferta Pública de Empleo (OPE) que contempla un total de 175 plazas, la mayoría de ellas (148) para personal administrativo. Con estos puestos, que se suman a los 27 lanzados el pasado mes de julio, la Diputación confirma su «apuesta por reforzar» su estructura y «estabilizar» la plantilla. Según ha explicado la portavoz foral, Elena Unzueta, 168 de las plazas se cubrirán «por turno libre», entre ellas las destinadas a personal administrativo –las primeras en diez años- , las 12 previstas para personal técnico de organización, las 4 de personal técnico medio de gestión, las 3 para ingeniería industrial y la reservada para inspección de finanzas. Asimismo, la oferta de empleo incluye siete puestos adicionales para su provisión mediante promoción interna restringida, derivadas del Plan de Recursos Humanos de la Diputación. En concreto, tres serán para capataces y otras cuatro para personal técnico medio de gestión. Las nuevas plazas están dirigidas a cubrir las vacantes existentes en sus correspondientes áreas.   Via El correo  

PUBLICADAS LAS CONVOCATORIAS DE JUSTICIA


PUBLICADAS LAS CONVOCATORIAS DE JUSTICIA. En el BOE. 30/11/2017 aparecen publicadas las convocatorias de Auxilio Judicial, Tramitación y Gestión Procesal. Para más información: Auxilio Judicial http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13944.pdf Tramitación Procesal http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13946.pdf Gestión Procesal http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13945.pdf

JURITECNIA-k EUSKALIT -ek emandako “KUDEAKETA AURRERATUA” Ren diploma jasotzeko zuen atzo.


Eusko Jaurlaritza-k kanpoko kontraste baten bidez frogatzen du Kudeaketa Aurreratuta eta gure zentroak gainditu du proba hau. Diploma emate- ekitaldia atzo arratsaldean gertatu zen Euskalit-ek Donostiako Kursaal-ean antolatutako festan. Gure zuzendari Mª José de Diego eta gure kidea Jon López izan dira diploma jasotzeko arduradunak. Lorpen honen bidez, kalitatearekiko daukagun konpromisoa berresten dugu. Kalitatea gureak ardatza nagusia da eta esan dezakegu kalitate kontuetan erreferentzia zentro bihurtu gara.

HEZKUNTZA SAILA


EBAZPENA, 2017ko abuztuaren 3koa, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariarena. Honen bidez, argitara ematen dira oposizio-lehiaketa gainditu duten izangai hautatuen behin betiko zerrendak (Hezkuntza sailburuaren 2017ko otsailaren 21eko Aginduaren bidez deitutako Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-maistren kidegoan sartzeko hautaketa-prozeduran). 2017ko otsailaren 21eko Aginduaren (EHAA, 2017ko otsailaren 23koa) bidez, Hezkuntza sail. Informazio gehiago

Justizia – Deialdiaren egutegia


Deialdiaren egutegia sindikatuen arabera:
  • Barruko Promozioa:
    • Prozesu eta Administrazio kudeaketa, Uztailean argitaratuko da BOEn
  • Txanda askea:
    • Prozesu eta Administrazio kudeaketa, Irailean argitaratuko da BOEn
    • Laguntza Judiziala, Urrian argitaratuko da BOEn

Hezkuntza Saila Ebazpena


EBAZPENA, 2017ko ekainaren 8koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-maistren kidegoan sartzeko hautaketa-prozeduran programazio didaktikoa ez aurkezteagatik kanpoan utzitako izangaien behin betiko zerrenda onartzen duena. Hautaketa-prozedura Hezkuntzako sailburuaren 201ko otsailaren 21eko Aginduaren bidez deitu zen. Informazio gehiago EBAZPENA, 2017ko ekainaren 9koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-maistren kidegoan sartzeko hautaketa-prozeduran hizkuntza-eskakizuna ez egiaztatzeagatik kanpo geratu diren izangaien behin betiko zerrenda onartzen duena. Hautaketa-prozedura Hezkuntzako sailburuaren 2017ko otsailaren 21eko Aginduaren bidez deitu zen. Informazio gehiago

Maisuetako eta Andereñoetako Gorputzeko behin-behineko onartuen eta kanpoan utzitako erlazioa argitaratu dute.


Maisuetako eta Andereñoetako Gorputzeko behin-behineko onartuen eta kanpoan utzitako erlazioa argitaratu dute (www.hezkuntza.net). Zerrenda kontsultatzeko erabiltzailea eta pasahitza sartu behar dira http://www.irakasle.eus/ webgunean eta ondoren “Izapide administratiboak” atalean “OPE2017-etan” sartzu behar da. Andereñoetako  eta Maisuetako Gorputza”.

Kexa-epea: 2017ko martxoaren 24tik apirilaren 6ra, biak barne.

Ogasunak urte honetan aurkeztuko duen lan –eskaintza erretiroen % 100 baino gehiagokoa izango da Heziketa, Osasuna eta Justizia arloan , denborazkotasuna txikiagotzeko.


Accede a las noticias: Hacienda presentará este año una Oferta de Empleo Público superior al 100 por cien de las jubilaciones en Educación, Sanidad y Justicia, para reducir la temporalidad Hacienda plantea a los Sindicatos una Oferta de Empleo Público “Histórica” que permita reducir en 4 años la temporalidad y reforzar las plantillas.  

Ministerio de Justicia – Orden JUS/537/2016


Se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos y se convoca a la realización de los ejercicios de los procesos selectivos para ingreso, por promoción interna, en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, y Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.