LAN ETA JUSTIZIA SAILA


LAN ETA JUSTIZIA SAILA Ebazpena 2017ko abenduaren 20koa, Juztizia Adminstrazioko zuzendariarena, zeinaran bidez irekitzen eta eguneratzen baitira Juztizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Kudeaketako, Prozesu eta Administrazio Izapidetzako eta Laguntza Judizialeko kedegoen lan-poltsetan sartuta dauden guztien datuak Informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/01/1800104e.pdf