Administrazioa eta kudeaketa

Showing all 9 results

 • Posizio marka

  20481891 administrazio-kudeaketako jarduerak

 • Posizio marka

  20481893 Bezeroarekiko harremaneko administrazio-jarduerak

 • Posizio marka

  20481895 giza baliabideen kudeaketa integratua

 • Posizio marka

  20481898 kontu-ikuskaritzarako kontabilitate-kudeaketa eta administrazio-kudeaketa

 • Posizio marka

  OC20481220 – Sozietateen gaineko zerga (11/2013 Foru Araua, abenduaren 5ekoa)

 • Posizio marka

  OC20481222 – PFEZ (abenduaren 5eko 13-2013 Foru Araua)

 • Posizio marka

  OC20481224 – BEZa (azaroaren 9ko 7/1994 Foru Araua)

 • Posizio marka

  OC20481869 – NOMINASOL

 • Posizio marka

  OC20482340 – Kontratuak, nominak, kitapenak eta Gizarte Segurantza