Formakuntza


Juritecnian enpresen neurrira egindako formakuntza soluzioak eskaintzen ditugu. Haien taldeen garapen profesionalera bideratuta eta haien antolakuntza eta estrategia helburuetara bereziki lotuta.

Gure formakuntza eskaintzak enpresen eta haien langileen behar espezifikoei erantzuten diete. Horretarako, honakoa garatzen dute:

 • Formakuntzaren bidez eskuratutako gaitasunak bermatzen dituzten gaitasunen garapenrako programak. Lantokian estimatzen diren gaitasunekin bat etortzen direnak.
 • Enpresei teknologia berriei, merkatuetara eta negozioaren beharrei eta aldaketei (orokorrean) egokitzera laguntzen dieten garapen korporatiboko eta negozioaren garapeneko programak.
 • Formakuntza ibilbide pertsonalizatuak: zeharka, zutik eta diagonalki langileen garapen profesional eta pertsonala uztartzen dutenak.

Formakuntza programatua

1. Formakuntza

Formakuntza profesionalean kotizatzen duten enpresa guztiek “FORMAKUNTZA KREDITU” bat daukate, haien langileek egiten dituzten formakuntza ekintza guztientzat. Kopuru hori, aurreko urtealdian formakuntza profesionalean kotizatutakoaren araberakoa da eta gizarte-segurantzan hobarien bidez berreskuratzen da.

50 langile baino gutxiago dituzten enpresentzat, kreditua hiru ekitaldietan pilatu daiteke, haietako batean erabili ez bada.

FORMAKUNTZA KREDITUA 2016 (2016ko Estatuaren Aurrekontu Orokorren Urriaren 29ko 48/2015 legea)

Enpresa bakoitzaren formakuntza programatuaren 2016ko kreditua 2015 urtean zehar Formakuntza kontingentzian kotizatutako kantitatean araberakoa da, eta baita haren langile kopuruaren araberakoa:

 • 6 eta 9 langile bitarteko enpresak: kotizatutako kantitatearen %100a.
 • 10 eta 49 langile bitarteko enpresak: kotizatutako kantitatearen %75a.
 • 50 eta 249 langile bitarteko enpresak: kotizatutako kantitatearen %60a.
 • 250 langiletik gorako enpresak: kotizatutako kantitatearen %50a.
 • 1 eta 5 langile bitarteko enpresa txikientzat: 420,00€-ko gutxienezko kreditua.
 • Sortu berri diren enpresak: 420,00€.
 • Formakuntzako Norbanako Baimenak (FNB): enpresa bakoitzerako ezarritako kredituaren %5-ko osagarria.
 • 50 langile baino gutxiagoko enpresetan kreditua batzeko aukera (hiru urtealditan).

2. Hartzaileak

Enplegurako formakuntza profesionalaren kontzeptuan kotizatzen duten langile guztiek, enpresentzako programatutako formakuntzaren onuradun izan daitezke. Hurrengoak barne:

 • Finko etenak enplegu gabeko denboraldietan
 • Formakuntza hasi ostean, langabezira jotzen duten langileak
 • Arrazoi ekonomiko, tekniko edo antolaketa edo produkzio arazoengatik denboraldi batez, kontratuaren etenaz kaltetutako langileek
 •  Langileen elkarteak, noren araubideak formakuntza profesionalaren kuoten ordainketa kontuan hartzen dituen (autonomoak)

This is custom heading element

 • AUTOKUDEAKETA: Enpresak berak haren langileei irakatsiko zaien formakuntzaren kudeaketaz zuzenean arduratzen da. Bere baliabideekin burutu dezake edo kanpoko hornitzaile trebatu batekin.
 • AZPIKONTRATAZIOA: Kudeaketa eta irakaskuntza kanpoko erakundeen eskuetan uzten du. Kanpoko kudeaketa-entitatea akreditatuako formakuntza zentro bat izan daiteke edo izena eman duen kudeaketa eta irakaste zentroa.

4. Importación

 • Formakuntzaren irakaskuntza egin beharko dutenak:
  1. a) Horretarako ekipamendua eta beharrezkoak diren baliabideak dituenean, enpresa bera.
  2. b) Formakuntza Erakundeen Estatuaren Erregistroan izena emanda duen baimendutako formakuntza erakundea.
 • Erak:
 • Formakuntza hiru eretan irakatsi daiteke:
  1. a) Presentziala (enpresaren edo irakasten duen erakundearen instalazioetan).
  2. b) Teleformakuntza.
  3. c) Mistoa (Presentziala + teleformakuntza).
 • Ekintza Hezigarri motak:
  1. a) Profesionaltasun agirien lortzeari lotutakoak.
  2. b) Profesionaltasun agirien lortzeari ez lotutakoak.
  3. c) Jarduera enpresarialarekin lotura gorde behar dutenak.
 • Iraupena:
  “Enpresek programatutako formakuntzetan ekintza formatiboak gutxieneko 5 orduko iraupenera lotuta daude”.
 • Edukiera:
  “Enpresaren aktibitatearekin lotura izan behar dute.”

Juritecniarekin harremanetan jarri