Heziketa Duala: Heziketarako eta ikasketarako kontratua


Txandaketa-erregimenean, trebakuntza-zentroen eta enpresen artean partekatutako lanbide-heziketa da.

Ikasleek bere trebakuntza-zentroaren eta enpresaren arteko presentzia partekatzen dute.

ABAINTAILAK

Ikasleak “lan eginez” ikasten du barneko soziolaboral batekin harremanetan hasieratik egonez eta lan kontratu baten bidez,hileroko ordainketa emanez enpresaren pertsonalari.

Hurrengo abantailek egoera honetan jatorria dute:

– Enpresaren behar errealetarako eduki hezigarrien egokitzapen iraunkorra.

– Sarrera berriko pertsonaleko hautapen-prozesuak errazten ditu aipaturiko pertsonalaren egokitzapen aldiak txikiagotuz.

Kostu-aurrezkia:

–  % 100en murriztapena Segurantza Sozialaren 50 langile baino gutxiagoko enpresetarako kuotan. . Gainerako kasuetan % 5.

– Kalte-ordainketarik beraren amaieran ez sortuz minimo/maximoa (12-36m) kontratatzea.

– Kontratu mugagabe batera transformazio egotekoan, 3 urtetan zeharreko 1.500/1.800 euroko murriztapena.

TRESNA

Heziketarako eta ikasketarako Azaroaren 8ko 1529/2012 eta ondorengo ordenen bidez R.D-ak doitutako kontratua.

Prozesua xehetasunez azaldu nahi dugu