HEZKUNTZA SAILA


EBAZPENA, 2017ko abuztuaren 3koa, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariarena. Honen bidez, argitara ematen dira oposizio-lehiaketa gainditu duten izangai hautatuen behin betiko zerrendak (Hezkuntza sailburuaren 2017ko otsailaren 21eko Aginduaren bidez deitutako Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-maistren kidegoan sartzeko hautaketa-prozeduran). 2017ko otsailaren 21eko Aginduaren (EHAA, 2017ko otsailaren 23koa) bidez, Hezkuntza sail. Informazio gehiago