Hezkuntza Saila Ebazpena


EBAZPENA, 2017ko ekainaren 8koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-maistren kidegoan sartzeko hautaketa-prozeduran programazio didaktikoa ez aurkezteagatik kanpoan utzitako izangaien behin betiko zerrenda onartzen duena. Hautaketa-prozedura Hezkuntzako sailburuaren 201ko otsailaren 21eko Aginduaren bidez deitu zen. Informazio gehiago EBAZPENA, 2017ko ekainaren 9koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-maistren kidegoan sartzeko hautaketa-prozeduran hizkuntza-eskakizuna ez egiaztatzeagatik kanpo geratu diren izangaien behin betiko zerrenda onartzen duena. Hautaketa-prozedura Hezkuntzako sailburuaren 2017ko otsailaren 21eko Aginduaren bidez deitu zen. Informazio gehiago