Hezkuntza Saila


Ebazpena, 2017ko maiatzaren 22koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-maistren kidegoan sartzeko hautaketa-prozeduran kanpoan utzitako izangaien behin-behineko zerrenda onartzen duena programazio didaktikoa ez aurkezteagatik (hautaketa-prozedura Hezkuntzako sailburuaren 2017ko otsailaren 21eko Aginduaren bidez deitu zen) Buletinera sartu