Homologazioak


Profesionaltasun ziurtagiriak.

Lanbidek (Euskal Enplegu Zerbituzak) profesionaltasun ziurtagirien irakaskuntzarako bermatutako zentroa (2010ko abenduaren 16ko erabakia). E.D. 395/1997, TAS 718/2008 agindua).

 • ADGD0108 – Kontu-ikuskaritzarako kudeaketa kontable eta administratiboa
 • ADGD0110 – Zergadun prozeduren kudeaketarako laguntza
 • ADGD0208 – Giza baliabideen kudeaketa integratua
 • ADGD0210 – Microenpresen sortze eta kudeaketa
 • ADGD0308 – Kudeaketa administratiboaren aktibitateak
 • ADGG0108 – Zuzendaritzari laguntza
 • ADGG0208 – Bezeroekin zerikusia duten aktibitate administratiboak
 • ADGG0308 – Laguntza dokumentala eta kudeaketa bulegoetan
 • ADGG0408 – Zerbitzu administratibo eta orokorren laguntza operazioak
 • ADGG0508 – Grabazio operazioak eta datu eta dokumentuen tratamendua
 • ADGN0108 – Enpresen finantzaketa
 • ADGN0208 – Finantza produktu eta zerbitzuen merkaturatze eta administrazioa
 • ARGG0110 – Produktu grafikoen diseinua
 • ARGN0110 – Argitaratze-produktu multimedien garapena
 • ARGN0210 – Edizioari laguntza
 • COML0109 – Merkantzien trafikoa errepidez
 • COML0111 – Bidaiarien trafikoa errepidez
 • COML0209 – Garraioaren antolaketa eta banaketa
 • COML0210 – Hornikuntzaren kudeaketa eta kontrola
 • COML0309 – Biltegien antolaketa eta kudeaketa
 • COMM0110 – Marketinga eta salerosketa internazionala
 • COMM0111 – Merkatuen ikerketari asistentzia
 • COMM0112 – Marketing eta komunikazioaren kudeaketa
 • COMT0210 – Merkataritza internazionalaren kudeaketa administratibo eta finantzarioa
 • COMT0411 – Salmenten kudeaketa komertziala
 • HOTA0308 – Ostatuetan harrera
 • HOTG0108 – Bidai konbinatuen eta ekintzen sorrera eta kudeaketa
 • HOTG0208 – Zerbitzu eta produktu turistikoen salmenta
 • HOTI0108 – Bisitarientzako sustapen turistiko lokala eta informazioa
 • IFCD0110 – Web orrien prestatze eta argitalpena
 • IFCD0111 – Kudeaketa aplikazioen programazioa hizkuntza egituratuetan
 • IFCD0112 – Programazioa objektu eta datu-base erlazionaletara zuzendutako hizkuntzekin
 • IFCD0210 – Aplikazioen garapena web teknologiekin
 • IFCD0211 – Informazioaren kudeaketaren sistemak
 • IFCT0109 – Segurtasun informatikoa
 • IF0310 – Datu-baseen administrazioa
 • IFCT0509 – Internet zerbitzuen administrazioa
 • IFCT0609 – Sistema informatikoen programazioa
 • IFCT0610 – Baliabide enpresarialen eta bezeroekiko erlazioen kudeaketa plangintza sistemen administrazio eta programazioa
 • SEAD0112 – Zaintze, segurtasun pribatua eta pertsonen babesa
 • SEAD0212 – Zaintze, segurtasun pribatua eta leherkarien babesa
 • SEAG0211 – Ingurunearen kudeaketa
 • SSCB0109 – Komunitatearen dinamizazioa
 • SSCB0110 – Ekintza kulturalen dinamizazioa, programazioa eta garapena
 • SSCB0211 – Haurren aisialdi hezigarriaren aktibitateen zuzendaritza eta koordinazioa
 • SSCE0109 – Gazteen informazioa
 • SSCE0110 – Lanerako formakuntza profesionalaren irakaskuntza
 • SSCE0112 – Heziketa-behar bereziak dituzten ikasleei harreta heziketa-zentroetan
 • SSCE0212 – Emakumeen eta gizonen berdintasunaren sustapena
 • SSCG0209 – Komunitatearen bitartekaritza

Emakunde

JURITECNIA “Gizonen eta Emakumeen berdintasunerako entitate kolaboratzaile” izendatuta izan da.

2018ko, urriaren 8ko Emakunde-ren Zuzendariaren erabakia.

Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiken Sailak baimendutako zentroa.
Zentroaren kodea: 71098009

 • Administrazioa eta kudeaketa
 • Arte grafikoak
 • Merkataritza eta marketinga
 • Ostalaritza eta turismoa
 • Informatika eta komunikazioak
 • Segurtasuna eta ingurumena
 • Zerbitzu soziokulturalak eta komunitateari

Formakuntza Profesionaleko Goi mailako zikloak

Eusko Jaurlaritzaren Heziketa, Unibertsitate eta ikerkuntza sailak baimendutako zentroa, formakuntza profesional espezifikoaren goi mailako zikloen irakasketarako (2008ko urtarrilaren 31ko EHAA).

 • Gida, informazio eta laguntza turistikoa
 • Bidai agentziak eta ekitaldien kudeaketa
 • Administrazioa eta Finantzak
 • Sare-sistema informatikoen administrazioa

Formakuntza programatua

Erakunde antolatzailea eta kudeaketa eta irakasle zentroa (erregistratua), enpresentzako zerbitzu integrala baimentzen du, lanean dauden langileen formakuntza eta birziklatze profesionalera orientatua. Guztia Gizarte-Segurantzaren kuoten hobari sistemen barruan.

(Art. 17 de la O.M. TAS/2307/2007 de 27 de julio) (R.D. 395/2007) (2007ko uztailaren 27ko O.M. TAS/2307-aren 17. artikulua) (E. D. 395/2007)

Bizkaiko Foru Aldundia

Lan eta Formakuntza saila homologatutako zentroa.
Txosten zenbakia: 5/29/TR72006/9. 2006ko irailaren 19aren baimena.

 • Enpresa administrazio eta Kudeaketa
 • Enpresa-administrazioa
 • Administrazio Publikoa
 • Kalitate, Ingurumen eta Lan-segurtasun eta Osasuna

Hobetuz

Formakuntza profesional jarraituaren Euskal Fundazioak homologatutako zentroa. Lanean dauden langileentzat lehentasunez zuzenduta.
Homologazio zenbakia: 381

Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea

Euskal Autonomi Erkidegoaren Prebentzio ordezkarientzako formakuntza teknikoa irakasteko zentro homologatua.

Segurtasun pribatua

Segurtasun pribatuaren sektorearen pertsonalaren gaikuntza eta birziklatze formakuntzarako Barne Ministerioak baimendutako zentroa.
1997ko otsailaren 5eko baimena.

 • Segurtasun zaindaria
 • Eskolta
 • Leherkarien zaindariak
  2004ko azaroaren 11ren erabakia.
 • Zelai zaindari partikularrak

Eskatu zure hitzordua Juritecniarekin