Genero ikuspegia aplikatuz inbertitzea


Juritecnia-ra emakume asko etortzen dira haien heziketa osatzeko ekintzaile bezala bidea mundu laboralean irekitzeko. Badakigu pausoa emateko erabakia hartzen dutenean eta haien enpresa-proiektua ateratzea erabakitzen dutenean aurka egiten dieten zailtasun handietako bat finantzaketa dela. Genero- ikuspegiarekin inbertsioaz entzun duzue? Artikulu honetan ikusiko duzuen bezala, errendimendu finantzarioa sortzeko modu bat izan daiteke genero berdintasuna bultzatzeaz batera. Ikusi artikulua