Prozesu Hezigarriaren Kudeaketa Osoa


ORIENTATZEN DUGU, DEFINITZEN DUGU, KUDEATZEN DUGU ETA BEHARREZKO HEZIKETA EGITEN DUGU ENPRESETARAKO, ORGANISMOETARAKO ETA ERAKUNDEETARAKO.

BALIABIDEAK ETA KOSTUAK MAXIMOAN TXIKIAGOTZEKO LAGUNTZA PUBLIKOAK OPTIMIZATUZ.

Aholkularitza

Hezigarrien eta metodo egokienen identifikazioa.

Diseinua, lantze prozesua eta ikastaroetako eta heziketa planetako antolaketa.

Ibilbide hezigarrien personalizazioa.

Kudeaketa

Deialdi kudeaketa (Hobetuz eta Lanbide) eta hobariak (Programatutako Heziketa):

– dokumentazioaren izapidea

– justifikazio teknikoa

– justifikazio ekonomikoa

Prozesu hezigarrien kudeaketa administratiboa.

Lortutako emaitzen urteroko ebaluazioa.

Irakaskuntza

Modalitate egokiaren aukeraketa.

– Presentziala

– On-line

– E-learning

– Irakaskuntza mistoa

Plangintza eta heziketaren garapenerako baliabideen antolaketa.

Prozesua zehazki azldu nahi dizugu