Lan eskaintza Departamentu Laboralean lan egiteko


Lanpostu Bilbon
-Aholkularitza Departamentu Laboralean lan egiteko pertsona behar da. -Funtzioak: Soldata-orriak egin, Gizarte-Segurantza eta lan-kontratuak kudeatu, materia hauetako legezko aholku egokia emanez gain. -Ezinbestekoa: Nóminaplus programaren ezaguerak -Kontratu-tipoa: Aldi-baterakoa eta eskatutakoa betetzen badu mugagabetan eraldatzeko aukerarekin.
Bidali currículuma formacion@juritecnia.com emailera “Departamentu Laborala” esaten