Oposizioak

Bizkaiko Foru Aldundia Oposizioak

  1. Inicio
  2.  → 
  3. Oposizioak
  4.  → Bizkaiko Foru Aldundia Oposizioak

Bizkaiko Foru Aldundia Oposizioak Berriak

2022ko martxoaren 28a
IFAS. Epe berriro irekitzea

Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen Gobernu Batzordeak, 2022ko martxoaren 11ko ohiko bileran, besteak beste, honako erabaki hau onartu zuen:

«Lehenengoa: 2019ko abenduaren 27ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 247. zenbakiaren bidez argitara eman beharreko 25 administrari-lanpostu betetzeko hautaproben deialdia erabat deuseza dela deklaratzea. Zuzenketa 2020ko ekainaren 30eko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (123. zk.) argitaratu zen, eta dagozkion aipamenak 2020ko urtarrilaren 21eko eta uztailaren 10eko «BOE» 18. eta 189. zenbakietan.

Bigarrena: proposamen honi erantsitako oinarri orokorrak eta espezifikoak onartzea, hautaproben deialdi berria arautu behar dutenak, 25 administrari plaza betetzeko, 2016ko eta 2017ko ekitaldiei dagozkien Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen Enplegu Publikoaren Eskaintzekin bat etorriz, hurrenez hurren 2016ko urriaren 3ko eta 2017ko uztailaren 20ko erabakien bidez onartuak.

Hirugarrena: baliogabetutako deialdia garatzeko sortutako egintzen kontserbazioa zehaztea, bereziki, egun horretara arte aurkeztu diren hautagaiak onartzeko eskabideak eta eskabideak aurkeztutzat jotzea. Kontserbazio horrek ez du eragotziko merezimenduak eguneratzea, hala badagokio, eta/edo eskaeran atzera egiteko eskubidea baliatzea interesdunek.

Lau: erabaki hau, bere oinarriekin batera, IFASen Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, iragarki-oholean eta web-orrian argitaratzea.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/24/I-255_cas.pdf

2022ko martxoaren 21a
Azterketa praktikoaren data

Bizkaiko Foru Aldundiko zerga-likidatzaileen azterketa praktikoa 2022ko apirilaren 12an egingo da.
Informazio xehatua hemen: likidatzaileak BFA

2022ko urtarrilaren 17a
2022KO URTARRILEKO ARAU-ALDAKETAK

Juritecniatik 2022rako azken lege-erreformak azalduko dizkizugu.

2022rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrak:

2021eko abenduaren 29an, Estatuko 2022rako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legea argitaratu zen BOEn. Lege honek honako hauek aldatzen ditu, besteak beste:

40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena. 50.2, 122.3, 128.1, 129 eta 4. xedapen gehigarria
5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena:
Artikulua. 49 e), abenduaren 28ko 22/2021 Legearen bidez (Erref.: «BOE-A-2021-21653»).
Artikuluak 10, 11 eta 17. xedapen gehigarria, abenduaren 28ko 20/2021 Legearen bidez (Erref.: «BOE-A-2021-21651»).
9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena,
Artikuluak 20.1, 21.1.a) eta b), 22.1.a) eta b), 23.1.a) eta b) eta 318.b),
Artikuluak 159.4, 226.1, 324.1 eta 332.3
7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena, 2. xedapen gehigarria, 7.a
6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa, 38. art.
27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzkoa.

2. Atalase berriak Sektore Publikoko Kontratuen Legean

Abenduaren 31n BOEn abenduaren 28ko HFP/1499/2021 Agindua argitaratu zen, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera sektore publikoko kontratazioaren ondorioetarako kontratu mota desberdinen mugak argitaratzen dituena.

Kontratu moten atalase berriak ezartzen dira:

5.350.000 euro (5.382.000 euro) 20.1, 23.1.a) eta 318 b) artikuluetan.
214.000 euro, 215.000 euro, 21.1.b), 22.1.b), 23.1.b) eta 318 b) artikuluetan.
139.000 euro, 21.1.a) eta 22.1.a) artikuluetako 140.000 euro.

Zure esanetara gaude edozein zalantza argitzeko.

2022/01/04
Bizkaiko Foru Aldundiaren Erabakia, 2021eko abenduaren 21ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2021eko aurrekontu-ekitaldirako bigarren lan-eskaintza publikoa onartzen duena.

2020ko abenduaren 24ko argitalpenaren ondoren, 41 lanpostu eskaini ziren guztira Finantza Administrazio Kudeaketako erdi-mailako teknikari gisa (zerga-likidatzaileak).

Informazio gehiago hemen: INFORMAZIO GEHIAGO