Profesionaltasun ziurtagiriak


Zer dira Profesionaltasun- ziurtagiriak?

Profesionaltasun-ziurtagiriak lan-administrazioaren eremuan lanbide-kualifikazioak ofizialki egiaztatzeko tresnak dira. Ziurtagiri horiek izaera ofiziala eta balioa dute Estatu osoan, eta laneko jarduera baterako prestakuntza ematen duten gaitasun profesional guztiak egiaztatzen dituzte. Martxoko 23ko 395/2007 Errege Dekretuaren  eta martxoko 189/2013 Errege Dekretuaren arabera arautzen dira.

Profesionaltasun-ziurtagiri batek perfil profesionala sortzen du; hau da, lan-merkatuan balioetsitako konpetentzia profesionaleko multzo bat moduan ulertzen da.

Ziurtagiri horiek izaera ofiziala eta balioa dute Estatu osoan eta Estatuko Enpleguko Euskal Zerbitzua eta Autonomia-Erkidegoen organoek igorriko dituzte (EHAE-n Lanbide-ren bidez– Euskal enplegu  Zerbitzua).

Profesionaltasun-ziurtagiriak Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalaren bidez arauturik daude (CNCP).  Gaitasun unitate desberdinek osatzen dute profesionaltasun ziurtagiri bat eta guztiak gainditzea da beharrezkoa ziurtagiri oso lortzeko.

Profesionaltasun ziurtagiriak orokorrean arautzen dira urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren arabera ( eta bere aldaketak abenduaren 10eko 1675/2010 Errege Dekretuaren eta martxoko 15 eko 189/2013 Errege Dekretuaren arabera) Gainera, ziurtagiri bakoitzak, Errege Dekretu desberbida dauka edukiak arautzeko.

Nola antolatzen dira?

Profesionaltasun ziurtagiriak  lanbide-familietan antolatzen dira, eta familia horietan hainbat arlo eta maila bereizten dira. Horrenbestez, 26 lanbide-familia definitu dira, eta hiru kualifikazio-maila, lan-jarduera bakoitzerako behar diren ezagutzak, ekimena, autonomia eta erantzukizuna zer mailakoak diren kontuan hartuta. (1.maila- 2.maila 3.maila)

Ziurtagiriek gaitasun-unitate batzuk dauzkate; haien barne prestakuntza moduluak aurki daitezke eta haien barne unitate didaktikoak.

Nola lor ditzakezu?

Bi bidetatik lortzen dira:

Ikastaroa ziurtagiria eskuratzeko urrats bat baino ez bada, Egiaztapen Partzial Metagarria eskatu beharko duzu. Ziurtagiria eskuratzeko modulu guztiak egindakoan, Profesionaltasun-ziurtagiria eskatu ahal izango duzu.

Pide tu cita con Juritecnia

¿Para que sirve?

Poseer un certificado de profesionalidad supone, sin lugar a dudas, incrementar sustancialmente tu currículo profesional, ya que al ser un documento oficial puntúa en cualquier proceso de selección que convoque la Administración Pública, y te acredita profesionalmente ante la empresa privada.

Con los certificados de profesionalidad se trata, por tanto, de proporcionar a los/as trabajadores/as la formación requerida por el sistema productivo, y acercar los certificados a la realidad del mercado laboral.

Opciones

I.- Certificado de profesionalidad completo

Inscribiéndose para la realización de todas las unidades formativas que integran cada certificado (curso único), y superando las diferentes pruebas propuestas a lo largo del curso.

II.- Oferta parcial acumulable

Inscribiéndose en aquella o aquellas unidades formativas en las que se está interesado. Una vez realizados los cursos, para cada unidad, de forma sucesiva en el tiempo y superadas las respectivas pruebas, se puede solicitar el certificado de profesionalidad correspondiente si se han realizado la totalidad de las unidades exigidas que integran cada uno de ellos.

Convalidaciones

Serán convalidadas todas las unidades formativas que se hayan superado en convocatorias anteriores (Lanbide – Hobetuz …). Para ello será imprescindible la presentación de las oportunas certificaciones que acrediten la superación de las mismas, expedidas por centros acreditados para la impartición de certificados de profesionalidad.

Prácticas profesionales

El módulo de prácticas profesionales no laborales realizado en empresas es imprescindible para la obtención del certificado de profesionalidad, pudiendo convalidarse con la acreditación de la experiencia profesional correspondiente (certificado de empresa, contratos laborales, vida laboral, etc.).