ONLINE/TELEMATIKO/URRUTIKO KLASEAK KONTRATATZEKO BALDINTZA OROKORRAK