ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

Langabetuei eta jarduneko langileei zuzendutako diruz lagundutako prestakuntza.