Zaintza, segurtasun pribatua: Pertsonen babeserako espezialitatea